Wat is coaching?

Samengevat is coaching een effectieve manier om mensen, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen

Coaching is de meest persoonlijke manier van leren

Waar opleidingen en trainingen meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis, is coaching de manier om voor jezelf duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld bewustere keuzes maken, met meer zelfvertrouwen in het leven staan, etc. Het gewenste effectieve gedrag kan het gedrag zijn op de werkplek, in je relatie met collega’s of in de privésfeer, maar ook op het sportveld of in de maatschappij waarin we leven. Effectief gedrag is vaak een gevolg van meer bewustzijn en weten hoe je zaken, als individu of team, effectiever kunt aanpakken.

Coaching is de meest persoonlijke manier van leren. De begeleiding wordt per traject volledig op de persoonlijkheid en leerbehoefte van het individu of het team samengesteld. Persoonlijker kan het niet.

Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wilt en hoe je daar komt

Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Een coach helpt jou je doelen te verhelderen en leert je tot oplossingen te komen en hoe jij je nieuwe doel blijvend kunt realiseren. Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk en/of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-één setting. Van een coach en een klant of van een coach met een team. Bij Inner Diamond Path werken wij voornamelijk met individuele begeleiding.

Een coach helpt mensen om de gewenste veranderingen in hun leven te realiseren

Andere voorbeelden van gewenste doelen waar een coach bij kan helpen zijn:

 • vergroten van zelfvertrouwen;
 • overwinnen van faalangst en onzekerheid;
 • leren omgaan met werkdruk en stress;
 • meer regie in- en over het werk verkrijgen;
 • enthousiasme en energie in het werk terugvinden;
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden;
 • leiderschap ontwikkelen en invloed vergroten;
 • incasseringsvermogen vergroten;
 • meer voor elkaar zien te krijgen.

Coaches helpen die doelen te bereiken door:

 • samen je doel helder te krijgen, te luisteren en samen te vatten wat de coach zojuist heeft waargenomen;
 • terug te geven wat het verhaal dat je vertelt met de coach doet. Dit wordt ‘spiegelen’ genoemd;
 • te inspireren waardoor je energie krijgt om aan de gang te gaan;
 • te motiveren waardoor je ook de minder leuke klusjes gaat oppakken;
 • je mindset aan te scherpen door belemmerende overtuigingen uit de weg te ruimen;
 • je bewustzijn te vergroten waardoor je beter begrijpt waarom de dingen ‘zijn zoals ze zijn’;
 • uiteindelijk met dit alles je authentieke gedrag en gevoel voor eigenwaarde duurzaam positief te beïnvloeden.

Methodologie

Individuele coaching is persoonlijke ondersteuning (dus niet in groepsverband) waarbij de coach een persoon helpt haar/zijn doelen en de professionele of persoonlijke situatie te bereiken die zij/hij wenst. De coach en de gecoachte persoon werken samen om het probleem van de laatste op te lossen. Individuele coaching is per definitie een rustpunt in een hectische wereld, een moment voor jezelf dat je toelaat om een stap terug te doen, om rust, waarneming en handelingsvermogen te herwinnen. Je komt letterlijk en figuurlijk op adem. De coach fungeert als katalysator: ik help jou (de gecoachte persoon) jouw potentieel te mobiliseren, jouw eigen oplossingen te identificeren en te implementeren. Deze unieke aanpak onderscheidt zich daarmee van advies, therapie en training. Individuele coaching creëert een bevoorrechte ruimte waar jij als de gecoachte persoon jouw nieuwe strategieën en nieuw gedrag kan uitwerken en een actieplan kan opstellen om de gewenste situatie te bereiken. Wel is de klik tussen de coach en klant (degene die wordt gecoacht) van belang. Het is heel belangrijk dat je de coach waarmee je gaat werken vertrouwt.

Tijdens individuele gesprekken helpt de coach de persoon om zijn eigen oplossingen te ontwikkelen, voornamelijk door te luisteren, vragen te stellen, toepassingen voor te stellen en samen een actieplan op te stellen. De sessies worden gespreid over een periode van 3 tot 9 maanden, afhankelijk van de doelstellingen en hebben per keer een duur van anderhalf uur of langer met een wekelijkse of tweewekelijkse frequentie.

Praktische zaken

Na het intakegesprek stuur ik een voorstel met de prijs van losse sessies, het traject of het pakket. Na wederzijdse overeenstemming wordt een afspraak gemaakt voor het vervolg van het traject. Het overeengekomen bedrag wordt na overeenstemming aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Hierna volgt een serie van één of meerdere sessies. Dit kunnen face-to-face gesprekken zijn of gesprekken via een videoverbinding, telefonisch of online (email of chat). De coaching bestaat meestal uit een combinatie van bovengenoemde sessies. De klant kan eventueel kiezen voor een mix van de verschillende vormen van coachingstrajecten.

Een coaching-traject wordt afgerond met een evaluatie

Bij Inner Diamond Path kun je kiezen uit verschillende vormen van coaching

Back to top