Privacybeleid

Inner Diamond Path verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Gegevens over de afgenomen of in de toekomst af te nemen diensten bij ons
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type       

Inner Diamond Path verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Inner Diamond Path verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen 
 • waarborg voor betalingen door de door ons geleverde diensten aan u
 • door een boeking bij Inner Diamond Path te doen, beschouwen wij u als klant en zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over uw bezoek(en) en met relevante online nieuwsbrieven. U kunt u ten alle tijden afmelden.
 • contact op te kunnen nemen indien er iets wijzigt in de door u af te nemen dienstverlening
 • voor eventuele hulpdiensten, mocht er een ongeval plaatsvinden binnen ons bedrijf
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in het online afsprakensysteem, waardoor u gemakkelijker gebruik kunt maken van onze diensten
 • Inner Diamond Path verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • het verstrekken van een factuur

Hoe lang we gegevens bewaren

Inner Diamond Path zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. De minimale bewaartermijn is 7 jaar i.v.m. verplichtingen aan de belastingdienst, zodra er een dienst/product afgenomen wordt.

Delen met anderen

Inner Diamond Path deelt uw persoonsgegevens met externe partijen als er een wettelijke verplichting is en met bedrijven waarmee wij een Verwerkersovereenkomst hebben.

In kaart brengen websitebezoek

Inner Diamond Path gebruikt functionele-, analytische- en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar innerdiamondpath@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy. Inner Diamond Path zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Inner Diamond Path neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via innerdiamondpath@gmail.com

Back to top