Wat is individuele coaching?

De coach fungeert als katalysator

Individuele coaching is persoonlijke ondersteuning (dus niet in groepsverband) waarbij de coach een persoon helpt zijn doelen en de professionele of persoonlijke situatie te bereiken die hij wenst. Het neemt de vorm aan van samenwerking met individuele interviews waarbij de coach en de gecoachte persoon samenwerken om het probleem van de laatste op te lossen.
Individuele coaching is per definitie een rustpunt in een hectische wereld, een moment voor jezelf dat je toelaat om een stap terug te doen, om rust en handelingsvermogen te herwinnen. Je komt letterlijk en figuurlijk op adem. De coach fungeert als katalysator: Ik help jou (gecoachte persoon) jouw potentieel te mobiliseren, jouw eigen oplossingen te identificeren en te implementeren. Deze unieke aanpak onderscheidt zich daarmee van advies, therapie en training.

Wat kun je verwachten?

  1. Begeleiding door de coach maakt het mogelijk om
• vrijuit jouw emoties en ambities te uiten.
• je bewust te worden van jouw onbenutte bronnen en mogelijkheden.
• onbewuste innerlijke obstakels bloot te leggen en daarmee te gaan werken door ze bijvoorbeeld om te buigen.
• oplossingen te identificeren en te implementeren die zijn aangepast aan jouw persoonlijkheid en jouw omgeving.
  2. Individuele coaching creëert een bevoorrechte ruimte waar jij als de gecoachte persoon jouw nieuwe strategieën en nieuw gedrag kan uitwerken, en een actieplan kan opstellen om de gewenste situatie te bereiken.
  3. Individuele coaching maakt een duaal proces mogelijk:
• Het leidt jou om aan jezelf te werken en om te werken en daardoor aan innerlijke verandering.
• Het resulteert in concrete acties die het bereiken van het doel en de gewenste situatie vergemakkelijken.

Voor wie is het?

Over het algemeen lijkt coaching bijzonder geschikt in elke situatie waarin iemand zijn of haar professionele en/of privé omgeving wil verbeteren. De vruchten van individuele coaching zijn afhankelijk van de doelstellingen en het uitgevoerde werk. Hierbij kun je denken aan:

  • Autonomie:mentaal, emotioneel, relationeel, fysiek. Dit is het uiteindelijke doel van al mijn coaching.
  • Leiderschap:je visie ontwikkelen, je invloed. Stimuleer, informeer, stuur een team naar verandering, ondersteun de ontwikkeling van middelen. Dit begint bij leiderschap te nemen over jezelf en jouw leven.
  • Interpersoonlijke communicatie:maak interacties vloeiender, vergroot de impact, ontwikkel luistervaardigheid.
  • Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid:meer keuzes en meer mogelijkheden creëren. Om jouw verantwoordelijkheid te nemen, daarin ligt jouw groei. Ontwikkel je intuïtie
  • Vertrouwen in jezelf. En van daaruit naar anderen.
  • Bewustzijn:van iemands grenzen en middelen om zijn veld van mogelijkheden beter te verbreden.
  • Creativiteit: meer plezier, meer aanwezigheid, meer vitaliteit om te innoveren, om dingen anders te doen.
Dummy Image

Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling (loopbaan, projecten, ambities) en persoonlijke ontwikkeling (voldoening, groei etc.) zijn nauw met elkaar verbonden. Tijdens een  individuele coachingstraject respecteer ik dit essentiële evenwicht voor het succes op lange termijn van jou als mens en daarmee voor de gehele mensheid.

Een coaching-traject wordt afgerond met een evaluatie van het traject.

Bij Catch my Breath kun je kiezen uit verschillende vormen van coaching

Back to top