Wat is coaching?

Samengevat is coaching een effectieve manier om mensen, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen.

Coaching is de meest persoonlijke manier van leren.

Waar opleidingen en trainingen meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis is coaching dè manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te ontwikkelen of om bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen te krijgen. Dat gewenste effectieve gedrag kan het gedrag zijn op de werkplek, in je relatie met collega’s of in de privésfeer, maar ook op het sportveld of in de maatschappij waarin we leven. Effectief gedrag is vaak een gevolg van meer zelfvertrouwen en weten hoe je zaken, als individu of team, effectiever kunt aanpakken.

Coaching is de meest persoonlijke manier van leren. Het leertraject wordt per traject bijna volledig op de persoonlijkheid en leerbehoefte van het individu of het team samengesteld. Persoonlijker kan het niet.

Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wilt en hoe je daar komt. Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Een coach helpt je je doelen te verhelderen en leert je tot oplossingen te komen en hoe je je nieuwe doel blijvend kunt bereiken. Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk en/of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-éénrelatie van een coach en een klant of van een coach met een team. Bij Catch My Breath werken we voornamelijk met individuele begeleiding.

Dummy Image
Dummy Image

Een coach helpt mensen te komen tot de gewenste veranderingen in hun leven.

Andere voorbeelden van gewenste doelen waar een coach bij kan helpen zijn:

 • vergroten van zelfvertrouwen;
 • overwinnen van faalangst en onzekerheid;
 • leren omgaan met werkdruk en stress;
 • meer regie in- en over het werk verkrijgen;
 • enthousiasme en energie in het werk terugvinden;
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden;
 • leiderschap ontwikkelen en invloed vergroten;
 • incasseringsvermogen vergroten;
 • meer voor elkaar zien te krijgen.

Coaches helpen die doelen te bereiken door:

 • samen je doel helder krijgen
  te luisteren en samen te vatten wat de coach zojuist heeft waargenomen;
 • terug te geven wat het verhaal dat je vertelt met de coach doet. Dit wordt ‘spiegelen’  genoemd;
 • te inspireren waardoor je energie krijgt om aan de gang te gaan;
 • te motiveren waardoor je ook de minder leuke klusjes gaat oppakken;
 • je mindset aan te scherpen door belemmerende overtuigingen uit de weg te ruimen;
 • je bewustzijn te vergroten waardoor je beter begrijpt waarom de dingen ‘zijn zoals ze zijn’;
 • uiteindelijk met dit alles je authentieke gedrag en gevoel voor eigenwaarde duurzaam positief te beïnvloeden.

Het verloop van een coaching-traject

Een traject met een coach begint bijna altijd met een kennismakings- en/of intake-gesprek. In dit gesprek wordt o.a. antwoord gezocht op de volgende vragen.

 1. Is er een klik tussen de coach en klant (degene die wordt gecoacht)?
  Het is heel belangrijk dat je de coach waarmee je gaat werken vertrouwt.
  B. Wat is het doel van de coaching? Anders gezegd: wat is de coachvraag?
  C. Is coaching wel de beste manier om het gewenste doel te bereiken?
  D. Wat is waarschijnlijk de meest effectieve aanpak in het traject?
  E. Wat zijn de kosten voor een dergelijk traject?

De coachvraag

Bij Catch My Breath wordt meestal al vóór een eerste ontmoeting aan de klant voorgesteld om een Intakeformulier in te vullen. In het Intakeformulier wordt gevraagd vooraf goed na te denken over de coachvraag.

De kosten voor een coach-traject

Na het intakegesprek stuurt de coach een voorstel met de prijs van het traject of als er reeds gekozen is voor een bepaald traject wordt deze fase overgeslagen. Na wederzijdse overeenstemming wordt een afspraak gemaakt voor het vervolg van het traject. Het overeengekomen bedrag wordt na overeenstemming door de coach of de intermediair, zoals Catch My Breath, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Daarna volgt een serie van één of meerdere ‘interventies’ zoals de contactmomenten tussen de coach en klant. Dit kunnen vis-à-vis (face-to-face) gesprekken zijn of gesprekken via een videoverbinding, telefonisch of online zijn; per email of chat. De coaching bestaat meestal uit een combinatie van bovengenoemde interventies. De klant kan eventueel kiezen voor een mix van de verschillende vormen van coachingstrajecten. 

Een coaching-traject wordt afgerond met een evaluatie van het traject.

Dummy Image

Met welke vragen kun je bij een coach terecht?

Je kunt met allerlei soorten hulpvragen bij een coach terecht. Coachvragen zijn zowel privegericht als werkgerelateerd en kunnen te maken hebben met stressregulering, een dreigende burn-out, gedragsverandering of assertiviteit. Je kunt uitstekend bij Catch My Breath terecht voor levensvragen, bijvoorbeeld over zingeving of rouw. Hoe concreter je je doel formuleert, des te makkelijker het is om een passende coach te vinden en hoe effectiever uiteindelijk de coaching.

Bij Catch my Breath kun je kiezen uit verschillende vormen van coaching, namelijk Vitaliteit, Lifestyle, Burn-out preventie en Natuurbeleving

Vanaf hier gaan we door bij aanbod

Back to top